Międzylesie 14, 64-610, Rogoźno, Polska
+782567169
admin@it24expert.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Nasza firma rozpocznie działalność za:

Osobom pragnącym eksternistycznie zdobyć nowe lub uzupełnić posiadane wykształcenie oferujemy pomoc w zakresie przygotowania się do egzaminów państwowych w zakresie:

  • matury z informatyki,
  • egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik informatyk (dla każdej z kwalifikacji).

Firmom proponujemy szkolenia za administracji sieciami i systemami operacyjnymi (Windows i Linux).

Posiadamy własny portal zdalnego nauczania https://it24expert.pl/moodle .

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Accessibility